Audiofile

Aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw kocht mijn grootvader een stuk grond, nabij het dorp waar hij opgroeide. Er stonden kleine dennenbomen op, kleuters, nog, fijnsparren die mijn grootvader verkocht als kerstbomen. De rest van het hout was bedoeld als toekomstig kachelhout.

Later werden alle huizen in de buurt aangesloten op het gasnet, en was brandhout niet meer nodig. De boompjes werden met rust gelaten en in de volgende decennia groeiden ze uit tot een volwassen naaldbos: hoge boomstamzuilen met kronen die nauwelijks licht doorlieten op de bodem.

Binnen de familie stond het stuk grond bekend als ‘het bosje’. We hielden er picknicks.

Nadat mijn grootouders overleden erfde mijn moeder – eerst samen met haar broer – ‘het bosje’. ‘Het bosje’ begon al jaren geleden problemen te vertonen: bomen vielen om, de grondwaterstanden zakten, de lentes werden steeds droger, de zomers steeds heter.


De Letterzetter – Ips typographus in het Latijn – is een klein, onooglijk kevertje dat eitjes legt in de bast van fijnsparren. Als de larven uitkomen eten ze zich een weg naar buiten, waarbij ze tunnels in de schors achterlaten die de sapstroom van de bomen onderbreken. De tunnels vormen ingewikkelde patronen en lijken op een buitenaards alfabet: vandaar dat het schorskevertje ‘Letterzetter’ wordt genoemd.

Ips typographus arriveerde in 2018. In 2019 was het hele bos dood. In september van dat jaar werd het gerooid, en verviel ‘het bosje’ tot een chaotische kapvlakte, die nu ‘The Plot‘ heet.

De audio hierboven werd met software omgezet van de tekening van een tunnelpatroon in een stuk schors van The Plot. In het Engels is een letterzetter een ‘compositor‘. Dit is The Compositor/Composing.

The Compositor/Composing is in 2020 uitgebracht op een gegraveerde 12″ vinylplaat in een gelimiteerde editie van 12 exemplaren.