De tekst hierboven is gezet in Ips typographus, een lettertype dat is ontworpen op basis van de tunnelpatronen die de gelijknamige kever achterlaat in verzwakte fijnsparren, waarna deze dood gaan. Ips typographus, of de Letterzetter, heeft zich de laatste jaren – door een combinatie van milde winters en droogte – kunnen ontwikkelen tot een Europese plaag, waardoor veel bos is verdwenen of er zeer slecht aan toe is.


Solastalgia is een ‘nieuw’ woord dat te maken heeft met de hulpeloosheid, het onbehagen en de onrust die gepaard gaat met het verdwijnen van dieren- en plantensoorten en leefomgeving door de klimaat- en ecologische crisissen.

It’s like watching a disaster movie play out frame by frame, in super slow motion.